آبان ۲۲, ۱۴۰۱

نحوه مطرح کردن دادخواست طلاق(از طرف مرد یا زن یا توافقی)

قانون مدنی ایران، نحوه جدایی و طلاق زوجین را به دو حالت تقسیم و طبقه بندی کرده است. در این تقسیم بندی ابتدا باید مشخص شود […]
خرداد ۲۲, ۱۴۰۱

مشاوره در دعاوی مربوط به کار

قبول کلیه دعاوی مربوط به کار ازجمله (پرداخت حقوق معوقه،عیدی،سنوات،بن کارگری،مرخصی،حق اولاد…) ۰۹۱۲۰۷۳۲۴۹۳ ۰۹۳۹۷۰۷۸۲۸۹ موسسه حقوقی رواسازان عدالت
خرداد ۲۲, ۱۴۰۱

قبول پرونده های اداره کار در تهران،ورامین

قبول وکالت در پرونده های اداره کار،بیمه،حقوقی،ملکی ،خانواده،طلاق ،کیفری، ۰۹۱۲۰۷۳۲۴۹۳ ۰۹۳۹۷۰۷۸۲۸۹ موسسه حقوقی رواسازان عدالت
خرداد ۲۲, ۱۴۰۱

تعیین داور و مزیت های آن

داور بر مبنای قرارداد طرفین اقدام به حل فصل و اختلافات می نماید ومزایای مراجعه به داوری حل فصل واختلافات بین طرفین استداوران مانندقاضی دادگاه برای […]
خرداد ۲۲, ۱۴۰۱

وکیل اداره کار،وکیل کارگر،وکیل کارفرما،حقوق کار،مشاوره اداره کار،

عیدی کارگران مشمول قانون کار ماده واحده:کلیه کارگاه های مشمول قانون کارمکلفندبه هریک ازکارگران خود به نسبت یک سال کارمعادل ۶۰روزآخرین مزد ،بعنوان عیدی وپاداش بپردازند،مبلغ […]
خرداد ۲۲, ۱۴۰۱

وکیل اداره کار ، وکیل بیمه در ورامین،پیشوا،قرچک،شریف آباد،ایوانکی،پاکدشت،شهرری

قبول وکالت باموضوع مربوط به حقوق کارباپرداخت کمترین حق الوکاله ومشاوره رایگان در امور کاروبیمه ((برای شکایت ازکارفرما ومطالبه حقوق ومزایایی قانونی پرداخت نشده ازطرف کارفرماچه […]
خرداد ۲۲, ۱۴۰۱

وکیل خانواده در ورامین، وکیل طلاق در ورامین، وکیل نفقه در ورامین

در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می […]
خرداد ۲۲, ۱۴۰۱

مشاوره رایگان در زمینه حقوق کار و بیمه ورامین ،وکیل حقوق کار در ورامین ،وکیل کارگر قرچک(مشاوره رایگان)

گاهی ممکن است در پرداخت حق و حقوق کارگران عزیز از طرف کارفرما اجحاف صورت پذیرد و کارگران نتوانند به دلیل عدم اشراف به قوانین کار […]
خرداد ۲۲, ۱۴۰۱

مشاوره رایگان.وکیل.وکیل کار.مشاوره مربوط به حقوق کار.وکیل مطالبه مهریه.وکیل خانواده.مشاور حقوقی.وکیل نفقه مشاور خانواده.وکیل مطالبه نفقه

ضمانت اجرای تمکینهرگاه زن تمکین نکند وناشزه باشد،شوهر می تواند به دادگاه مراجعه کرده،الزام زن رابه تمکین بخواهد،به علاوه اونمی تواند از شوهر مطالبه نفقه کند […]
خرداد ۲۲, ۱۴۰۱

وکیل اداره کار در تهران

وکیل اداره کار فردی است.که به قوانین اداره کار، تامین اجتماعی، آیین نامه‌ها و بخش نامه‌ها و سایر قوانین تسلط دارد. و همینطور با روند رسیدگی […]
خرداد ۲۲, ۱۴۰۱

وکیل طلاق یا حق طلاق در ورامین

گرفتن وکالت در طلاق زن از مرد به دو روش امکان پذیر است.۱-به صورت شرط ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج درج می شود.۲- یا […]
خرداد ۲۲, ۱۴۰۱

وکیل مهریه – وکیل وصول در مهریه – وکیل مطالبه مهریه در تهران، ورامین، قرچک، پیشوا، پاکدشت

مطالبه مهریه: وکیل مهریه : فصل هفتم از قانون مدنی در مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ به موضوع مهریه اختصاص دارد، در این مادین بر این اصل […]