موسسه حقوقی و داوری روا سازان عدالت با تیم قدرتمند و همکاری جمعی از استاتید حقوقی، قضات سابق دادگستری، وکلای پایه یک دادگستری با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آمادگی بررسی پرونده های قضایی و اداری و مشاوره های تخصصی را داراست.